Pravidla

Bezpečnost

Po celou dobu akce je povinnost každého hráče mít nasazené ochranné brýle. Dále je přísně zakázáno užívat alkoholických a jiných návykových látek (cigarety jsou povoleny, nedopalky prosím odkládat do nádob s vodou) kdo bude přistižen při užívání těchto látek, bude okamžitě vyloučen z akce, bez možnosti vrácení registračního poplatku. Při šermu vám doporučujeme mít rukavice vaše ruce vám za ně poděkují.

Tato pravidla předpokládají, že už trochu znáte podobné hry a nemusíme vám vysvětlovat, co jsou to životy, apod. Když nebudete něčemu rozumět, klidně se (lépe v předstihu před akcí) ptejte organizátorů. Počítejte s tím, že během hry se mohou objevovat nová pravidla, dovednosti, stavby apod. Stále u sebe mějte deník své postavy, pravidla (tento dokument a pravidla dovedností a povolání), tužku, papír, kostku a hodinky.

Pravidlo ZERO znamená užívejte selský rozum :)

Herní a neherní

Pokud něco nedokážete naznačit reálně, popisujte to všem bez ptaní, hned jak by to zjistili ("Jsme celí od krve." už na dálku a třeba, "lesknou se mi oči." až zblízka). Pokud si nejste jistí, co vidíte (např. vidíte masku bizona, ale nevíte, zda je velký jako člověk nebo jako dům), sami se hned ptejte "Co vidím?" Rozlišujte herní a neherní informace, tj. věci týkající se hráče a týkající se postavy, kterou hráč hraje. Snažte se nevědět nic, co neví vaše postava, ani zbytečně neinformovat druhé. Neprozrazujte různá pravidla, ani věci, které jste vy (hráč) zaslechli třeba u organizátorů, ale vaše postava je neví. Nesnažte se zjišťovat, jak přesně funguje hra a jaká má kdo pravidla. Nechte si to až po hře (kdy i organizátoři prozradí všechna tajemství). Nezdržujte se mimo herní území nebo u organizátorů, když nemusíte a svoje herní věci noste stále u sebe (neschovávejte je někde pod kameny, jiná osoba nemá šanci je nalézt). Při nezbytných neherních činnostech (toaleta, porada s organizátorem atd.) jste mimo hru. Nezneužívat!

Mrtvý nebo nehrající hráč se označí reflexní vestou. S touto osobou se nemluví, pokud vás daná osoba sama neosloví. Je povinností každého kdo jede na akci, mít sebou reflexní vestu (pro označení nehrajících a mrtvých)

Rudá stop

Tohle křičte když vám je něco moc nepříjemné. Názorně ukážu na příkladě.

PŘ: Dívka je chycena partou vojáků, kteří zní chtějí dostat nějaké informace. Jeden z vojáků ji chytne pod krkem a začne jí svírat hrdlo (opravdu jí začne škrtit) dívka zakřičí RUDÁ STOP tím je celá scéna ukončuje dívka podlehla nátlaku a všem jim vysype. 

Tohle pravidlo bude jen na takhle malých akcích z důvodu bezpečnosti.

Organizátoři

Organizátoři (budou představeni na začátku) hrají svět okolo vás. Slouží jako nestranní soudci a rozhodčí, řeší nestandardní situace a nezvyklé nápady. Minimálně hlavní organizátor by měl být neustále k zastižení na svém stanovišti.

Snažte se omezit přerušení hry typu: přijdu někam, něco tam udělám a pak běžím za organizátory zeptat se, co se stalo. Buď sebou vezměte organizátora na místo, nebo mu předem řekněte, co budete dělat a on vám řekne, co se stane. Věříme vám, že to pak zahrajete i přesto, že třeba víte, že pro vás následky budou osudné. Případně obejděte více míst a až poté jděte za organizátorem. Pokud vám ve hře cokoliv nevyhovujte (nesedne vám role, nudíte se, někdo vás štve, myslíte si, že někdo podvádí, zdá se vám něco příliš nevyvážené, nějaké pravidlo vás hodně omezuje apod.), nenadávejte si pro sebe, ale řekněte to hned (!) organizátorům. Často s tím mohou něco udělat, jen o vašem problému zatím nevěděli. Upozorňujte na podobné problémy i za ostatní. Děkujeme.Boj z blízka - zraňuje za 1 život

Hraje se podle dlouhých zásahových ploch, tzv. velký neoprén, platná zásahová plocha je trup, paže až po zápěstí, zápěstí již nikoliv. Noha až po kotníky, kotníky a níže již ne. Dále je zakázáno útočit na hlavu, krk a rozkrok.

Budem preferovat spíš zbraně jako třeba: hasáky, páčidla, kladiva, klíče, atd., ale pokud někdo donese meč zlobit se nebudeme.

Pro tenhle styl boje se užívá dřevárenská zbraň.

Pro boj můžete užít také gumové nože.


Podřezání- pokud přijdu nenápadně k hráči a přiložím OSTROU CHLADNOU zbraň a řeknu podřezání je to za SMRT, lze to udělat i stylem máš. To znamená že položím ruku na rameno a řeknu máš. Lze i bodnout do ledvin, ALE OPATRNĚ

Boj na dálku-zraňuje:hlava a krk-smrt, trup a záda-vaše životy jdou na 1 pokud pravidla či org. neřekne jinak, končetiny- podle pravidel pro boj z blízka 

Pro tenhle styl boje se užívá airsoftová zbraň, munice bude herně omezená

➭ Omezení:
Všechny zbraně (kromě odstřelovačích pušek)- 130-140 m/s

Odstřelovací pušky- 170 m/s

-zásobník se smí používat pouze tlačný

-Na začátku 32 nábojů do primárních zbraní a plný do sekundárních.

-munice vám bude zajištěna 0,25 kdo bude potřebovat jinou tak ať si jí vezme a nám odevzdá nalezené 0,25 a vezme si STEJNÝ počet své gramáže.

-Nestandardní zbraně (brokovnice, granátomet, apod.) hlaste dostatečně dopředu organizátorům (budou s tím na akci počítat a osobně s vámi udělá body)

-Je zakázáno sbírat použitou munici ze země, udělejte svým zbraním radost tím že do nich nebudete cpát kontaminovanou munici

Noční boj

Dbejte zvýšenou pozornost tomuhle textu

Co se týče možnosti ručních světel pokud si je herně neseženete nemáte si čím svítit (nebojte se než se setmí, dostanete spoustu možností jak ho sehnat)

Boj s palnou zbraní- vím že to půjde blbě, ale prosím miřte do spodní části těla nebo když si budete OPRAVDU jistí že trefíte hruď.

Boj se střelnou zbraní- tady není moc co řešit dál než 15 m nedostřelíte a munice je bezpečná

Boj na blízko- pravidlo ZERO. Buďte opatrní, na herním území se vyskytuje i dost blbý teren.

Luky a kuše

Luky a kuše mohou mít maximální nátah 15 kg a měkčení šípů a šipek musí mít v průměru minimálně 5 cm.


Pyrotechnika

Není povolena (jsme v blízkosti lesa) pouze dýmovnice a to jen na určitých místech. 

Oblečení

Pokládáte si jistě otázku v jaké oblečení máte dorazit. To záleží na vaší postavě kterou si zvolíte v horní liště pod názvem Strany a Postavy. Každá frakce bude označena aby bylo poznat do které spadáte. Na kostýmy budeme velmi přísní pokud to nebude ani trochu post apo budou vám strhávány životy. 

Průběh boje

Útoky musíte brzdit a nedávat příliš velké rány, neradi bychom se během akce zmrzačili. Každý zásah zasažený hlásí (když jsou protivníci daleko od sebe, dobré zahrání zranění postačí - týká se pouze střelných zbraní), prosíme aby jste přiznávali a nedocházelo tak k nepříjemným situacím typu, "On nepřiznává !" atd. Až váš počet životů klesne na -1, padáte mrtví k zemi, popřípadě že jste přímo v místě kde se bojuje tak se odeberete kousek dál, aby jste nezavazeli bojujícím a nedošlo ke zranění.


Postavy

Každý z hráčů hraje předem zvoleného "hrdinu". Kromě vašich reálných schopností (dobře šermuji, rychle běhám, nebojím se, ...) nebudete mít žádné další dovednosti. Na začátku začínáte s itemama, které máte napsané na papíře, který dostanete na začátku hry, výstroj a  výzbroj co si doneseš to máš.

Životy a mdloby

Používá se životoví systém v základu má každý 3 životů . Pořádně hrajte zranění a neprocházejte se s úsměvem s 1 životem. Zranění se samo neléčí, sežeňte si doktora. Pokud váš počet životů klesne na nulu padáte na 2 minuty do mdlob . Po té době se proberete s jedním životem. Vyléčení alespoň jednoho života vás z mdloby probere ihned. Pokud v mdlobách utržíte další zranění, umíráte, chvíli hrajete mrtvolu (aby vás bylo možné okrást apod.) a poté si dojdete pro novou postavu. Čerstvě mrtvou postavu dokáže oživit velice zkušený lékař. V mdlobách, ani jako mrtvola, nevnímáte co se kolem vás děje a nic neděláte. Sedněte si nebo lehněte, případně se kus posuňte, abyste nepřekáželi v boji. Mdloby ani smrt nelze předstírat. Po probrání si nepamatujete posledních 5 minut před ztrátou vědomí. Pečlivě to hrajte !!!

Mrtvola mlčí a poznáte ji podle toho že má ruku za hlavu a má reflexní vestu.


Ochranné pomůcky

Ochranné pomůcky jako balistické vesty, helmy apod. vás ochrání před 1 útokem střelnou zbraní a před 2 útoky chladnou zbraní. Pozor! tyto věci si budete muset vyrobit, takže když s tím přijedete neznamená že to budete mít i herně.


Smrt

Pokud zemřete čekáte cca hodinu na oživení mezitím můžete hrát nějaké CP nebo AP.

Podmínka pro to aby jste se vrátili je to že vaši zbylí druhové kontaktují své nadřízené a zaslání náhrady.

Pokud zemřou všichni členové  klanu. Znovu do hry se může připojit až za 3 hodiny (pozor jsou tu některé klany či frakce, které když zemřou všichni jení příslušníci končí v celé hře i do budoucna)

Cizí postavy a bestie

Ve hře můžete kromě ostatních družin potkat různé postavy. S některými můžete vyjednávat a něco u nich získat, mohou vám zadat úkol, lze u nich něco koupit apod. Ale také vás mohou podvést, okrást či napadnout. Občas není jednoduché poznat, kdo je hodný a kdo zlý. Můžete se k ostatním chovat jak chcete, ale počítejte s tím, že vaše chování může mít následky. Pokud obchodníka zabijete a oloupíte, tak se sice napakujete, ale ztrácíte možnost nákupu a prodeje a také na vás může být vypsána odměna.

Herní předměty

Ve hře koluje celá řada herních předmětů (suroviny, zbraně, předměty, dokumenty apod.) Osobní majetek hráče (kostým, zbraně a případné doplňky) se nesmí krást ani používat bez souhlasu majitele. Když někomu "ukradnete" meč, tak on ho odloží a vy začnete používat svůj meč, který dosud "nebyl vyroben".

Co si nenajdeš, nekoupíš či nevyrobíš nemáš :)


Obchodování

Funguje směnný obchod. Cena věcí se u každého obchodníka může lišit, ale obecně velmi cenné jsou cigarety, alkohol(Např. nealkoholické pivo, nebo energi drink) a léky(lentilky)

Nosnost

Každý item a každá surovina něco váží (bude napsáno na kartičce s danou věcí) a každý dokáže unést 50 jednotek váhy, bez batohu či jiného zavazadla

Okrádání

Obrat můžete mrtvolu, zajatce či omráčenou postavu, nebo někoho kdo s tím souhlasí (má nůž na krku :-) Okradený vám musí vydat jen ty věci, které má na místech, která jste prohledali (zahrajte to). Neschovávejte nic do ponožek, podprsenek atd. Každý okrádaný si může nechat až dvě věci. O ty ho nelze okrást. V případě surovin si hráč může nechat 5 kusů od jednoho druhu ( to znamená 1 věc = 5 kusů jedné suroviny)

Zajatci

Na spoutání někoho potřebujete herní surovinu "provaz". Spoutání také musíte zahrát - zajatec má spoutané jen ty části těla, která jste poutali. Spoutání se značí zápěstími (kotníky) přitisknutými k sobě a zajatec ho hlásí svědkům. Samozřejmě lze spoutání upřesnit ("můžeš dělat malé krůčky", "máš roubík", "přivazuji tě k tomuto stromu" apod.) Pouta lze přetnou pěti řezy ostřím zbraně. Takto se může osvobodit i sám zajatec o zapomenutou zbraň.

Chování během hry

  • Po celou dobu akce platí kostýmová povinnost.
  • Zákaz pití alkoholu a používání omamných látek.
  • Zákaz kouření v lese a poblíž jiných hráčů pokud si to nepřejí
  • Svoje odpadky neodhazujte, ale odneste si je s sebou.
  • V případě zranění či zdravotních potíží ihned vyhledejte některého organizátora.
  • Buďte slušní a ohleduplní k přírodě i lidem okolo