Strany

Řád - Původní vláda ze světa před incidentem, jejich ideologie se opírá o demokracii. Vynucují si zákony a pořádek. Tvrdí, že je nutno nastolit funkční systém podobný tomu před pádem společnosti. Panují o nich mnohé pověry, jako například: ,,Všechny navádějí, aby se navzájem likvidovali a tím odvrátili zrak nepřátel od sebe a svých cílů." ,,Jsou příliš pyšní než, aby něco dělali, proto rádi využívají druhé." Pravda o nich je však skryta v nekonečných haldách zákonů a nařízení, které se pokouší vydávat. Možná opravdu jen chtějí svět, kde se o přežití nebude muset každý den bojovat, ale kdo ví, pod falešným úsměvem se občas skrývá temná pravda. Jejich barvou je rudá barva (hodně sytě červená). Stačí jen omotávka na ruku něco co měli VB na rukávech.

Čeští Lvi - Pozůstatky bývalé armády, jejím jádrem jsou čeští důstojníci, ale skládá se i z jiných národů Evropy. Jejích cíle jsou ochrana civilistů a obnova bývalého způsobu života. Nesnáší bezpráví, tyranii, zneužívání žen a dětí. Někdy tuhle ideu můžou následovat až fanaticky, ale NE přes mrtvoly. Jejich barvou je trikolora (červená, modrá a bílá). Stačí jen omotávka na ruku něco co měli VB na rukávech.

Grabiezci - Technokraticky řízené uskupení vizionářů, kteří věří, že díky dostatečnému nashromáždění vědění, technologií a zdrojů, dokáží obnovit zašlý svět. Jsou známí pro svou kázeň, racionální uvažování a občasnou nekompromisní tvrdost. Oni sami říkají "Pokud účel světí, prostředky je třeba nalézt." Jejich barvou je zelená (zkuste si sehnat nějakou tmavší). Stačí jen omotávka na ruku něco co měli VB na rukávech.

Rangers - Není to tak úplně Klan, ale spíš se jedná o skupinu lidí, kteří dokážou samostatně přežít v divočině berou si jen to co potřebují a ve většině případů si to neberou silou, ale obchodem. Z nějakého neznámého důvodu se znovu shromažďují na jednom místě, nikdo neví proč. Jejich hlavním cílem je přežít, sem tam někomu pomoct, ale není to samozřejmost. většinou se starají sami o sebe, ale pokud jim je něco nabídnuto stylem obchodu budou chvíli smlouvat o ceně, ale nakonec kývnou. Proslýchá se že tenhle klan se za poslední roky hodně zajímal o exorcismus. Jejich barvou je tmavě modrá (jako noční nebe máto své důvody ve hře prosím snažte si sehnat). Stačí jen omotávka na ruku něco co měli VB na rukávech.

Gološi- Tahle frakce je již rezervovaná !!!

Říšské císařství - Říšští vojáci se vyznačují tím že každý nosí uniformu (jakoukoli z vzorů německých uniforem od první světový až po současnost) a přilbu. Jejich těžké jednotky jsou podobné spíše lidským tankům. Též se vyznačují krutostí k nepřátelům i obyčejným obyvatelům. Důstojníci převážně nosí dlouhé kabáty s ustrojovacím opaskem a různými popruhy. Často dávají najevo že jsou něco víc jak lidé a jejich rozkazy jsou jednoduché a přímé. ZA TUHLE FRAKCI SE LZE REGISTROVAT JEN PO DOHODĚ S HLAVNÍM ORGANIZÁTOREM.


Rebelové - Odpůrci se skládají převážně z mužů a žen kteří už nadále nedokázali snášet tyranii a chopili se zbraní. Ovšem jsou zde i bývalý vojáci říše kteří až moc dobře ví co císař rozkazuje dělat jak civilistům tak i poraženým.

Každý z odpůrců nosí na pravém rameni červenou omotávku. Bud bez znaku a nebo s orlicí.


Postavy

Diplomat: Tak zvaný vůdce celé skupiny která zastupuje danou frakci. Jedná a koná jménem daného klanu. Jeho zbraň může být jen pistol a nůž. Kostým spíš stylizujte do slušně oděného člověka.

Voják: Složí k ochraně diplomata a jeho pobočníka v každé frakci můžou být  3 vojáci. Vojáci se dále skládají z dvou odnoží - střelec a medik. Střelec je specializovaný na bezpečnost a boj. Medik na udržení celé skupiny při životě. Dále každý z vojáků musí mít plně funkční chladnou zbraň, tahle zbraň musí mít délku minimálně 60 cm. Jeho zbraní může být takřka cokoli, jeho výstroj a oblečené stylizujte do vojáka post apokaliptické armády (tzv. pokud si donesete komplet chceme na na něm vidět prvky post apa- záplaty, nášivky různé dekorace)

Pobočník: Je to takové "podrž tohle, podej tamto" je ho úkolem je pomáhat diplomatovi v rozhodování. Jeho zbraně může bát taktéž jen pistol a nůž, ale pokud si donesete nějaký malí samopal (MP-5, Škorpiona, uzinu) tak může být taky. Oblečení by se mělo skládat s kombinace vojáka a diplomata. Proč? Protože pobočník může velet vojákům mimo bunkr.

Technik: Je to vylepšená verze kutila, je zručnější, sečtělejší. Jeho hlavním úkolem je udržet v provozu dopravní prostředek, kterým dorazili na místo srazu (člun, helikoptéra, auto, letadlo, atd.) Jeho zbraně může bát taktéž jen pistol a nůž, ale pokud si donesete nějaký malí samopal (MP-5, Škorpiona, uzinu) tak může být taky. Oblečení může být modráky a kožená bunda :).